Etusivu | Opettajat | Opetus | Sali & Juhlat | Yhteystiedot


Lauluharrastuksen voit aloittaa ympäri vuoden!

· yksinlaulutunnit
· klassinen laulu
· pop-jazzlaulu
· iskelmä - tangovalmennus
· musiikkileikkikoulu
· viikonloppukursseja
· laulamisen alkeet - lyhytkurssi
· räätälöityjä kursseja kuoroille,
  yrityksille ja työpaikoille

Opetus

Tavoitteet ja sisältö

Opintojen tavoitteena on kehittää oppilaan oman äänialan luontevaa hallintaa äänenmuodostuksellisin keinoin, laajentaa äänialuetta, ohjata selkeään artikulaatioon ja melodialinjan tuottamiseen mm. luonnollisen hengitystekniikan avulla. Opetuksen tarkoituksena on myös luoda tukiaineita, mm. säveltapailua hyväksikäyttäen valmiuksia sujuvaan nuotinlukutaitoon, äänissä laulamiseen sekä rytmitajun kehittämiseen.

Esiintymistaidon tavoitteena on kehittää oppilaan persoonakohtaisia kykyjä, keskittymistä sekä edistää oppilaan luovaa musiikillista ilmaisua mm. tanssia ja musiikkidraamaa hyödyntäen, sekä tällä tavoin edistää myös sosiaalisen vuorovaikutuksen syntymistä.

Opetusjärjestelyt

Opetus tapahtuu laulukoulu IL CANTON omissa upeissa tiloissa. Oppilaskonsertit pidetään myös omassa konserttisalissa, jossa flyygeli ja kaikki äänentoistolaitteet.Koreografiaharjoitukset omassa konserttisalissa, jossa ovat suuret peilit.Oppilasrekisteri ja todistukset

Musiikin perusopetukseen osallistuneista oppilaista pidetään oppilasrekisteriä ja haluttaessa annetaan todistus, josta ilmenee musiikin sisältöalue, sisältöalueella käsitelty oppiainekokonaisuus ja opetukseen käytetty aika.

Oppilaille voidaan pyynnöstä antaa heidän arviointiaan tukevia ohjeita ja suosituksia, joilla lisätään arvioinnin kohdepätevyyttä ja eri oppilaitoksissa annetun arvioinnin yhtenäisyyttä.